Hướng dẫn A – Z thiết bị, phần mềm họp trực tuyến đơn giản ai cũng làm được

Dịch bệnh ở nước ta đang hết sức căng thẳng và diễn biến phức tạp, để có thể duy trì, không làm gián đoạn công việc của tập thể và cá nhân, họp trực tuyến đang trở thành xu hướng hàng đầu. Video này sẽ giúp các bạn hiểu thêm và cần chuẩn bị những gì để có những buổi họp trực tuyến thành công nhất.